П Р Е Ц И З Н О С Т  –  Е С Т Е Т И К А  –  Ф У Н К Ц И Я   

22

години опит

 

100

курса на обучение

 

8000

преминали пациента

 

Научно базирана стоматология
 • В нашата клиника се прилага протокол на работа аналогичен на водещи дентални центрове в света.
 • Доказан във времето клиничен опит базиран на научни доказателства.
Финансиране
 • Към всеки клиничен случаи се подхожда индивидуално като финанси.
 • Съобразяваме се  с възможностите на пациента.
Зъботехник
 • Зъботехническата лаборатория с която работим е на световно ниво.
 • Лабораторията разполага с всички съвременни системи за изработка на дентални продукти.
 • CAD CAM, скенери, прес технологии, виртуални модели и артикулатори.
 • В лабораторията работят екип от изключителни специалисти, водени от дентален техник с огромен опит .
Хигиена
 • В клиниката не се допускат компромиси с хигиената.
 • Всеки пациент има индивидуални комплекти.
 • Работи се с протективни средства.
 • Всичко в досег с пациента се автоклавира предварително, по утвърдени Европейски стандарти.
Материали
 • Използваме най добрите материали в света на денталната индустрия, от водещи производители, като 3 M Espe, Ivoclar, Dentsply, Coltene, Kettenbach, Girrbach.
 • Материалите се избират съобразно богат клиничен опит на наши и световни специалисти, както и по водещи класации  на денталните материали.
 • Разполагаме с най добрите уреди за лечение в света.
Прогноза и гаранция
 • Провеждаме сериозен пред клиничен консулт.
 • Разясняване в детайли на лечението и всичко свързано с последващи дейности.
 • Отговаряме искренно и честно на всички въпроси на нашите пациенти, без да крием абсолютно нищо.
 • Всеки пациент подписва информирано съгласие и документи за защита на лични данни.
 • Фотографираме и документираме всеки случай.
 • Даваме ясна прогноза, съобразена с всички фактори имащи значение в гарантирането на дълготрайно и ефективно лечение.

П р о ц е д у р и

Брекети

 • Ортодонтия без вадене на зъби
 • Възрастова ортодонтия
 • Естетични брекети
 • Нареждане на зъбите съобразено с горночелюстната става, естетиката и функцията.

Цирконий

 • Изработване на Циркониеви корони и мостове с помощта на компютър, скенер  и най модерни CAD CAM системи.
 • Цирконий – естетичен, здрав, биосъвместим.
 • Минимално зъбно изпиляване
 • Запазване на виталитета на зъбът

Фасети

 • Изработване на порцеланови фасети.
 • Изискват минимално изпиляване на зъбите.
 • Изработват се и фасети без или с леко изпиляване на зъбите.

Имплантати

 • Имплантата е винт от титан.
 • Поставя се безболезнено.
 • Сигурен. Биосъвместим. Здрав.
 • Запазват се съседни зъби от изпиляване.
 • Импланта е единственото съвременно решение при липса на зъб.
 • Успеваемост на лечението над 95%.
 • Използваме най модерните системи в имплантологията.
 • При липса на кост се извършва направлявана костна регенерация.
 • Синус лифт.

Керамични корони

 • Керамични корони различни от цирконий.
 • Литиев дисиликат.
 • Фелдшпат. Порцелан с висока естетика. Биосъвместим.
 • Здравина близка до естествените зъби.
 • Минимално зъбно изпиляване.
 • Здраво циментиране към зъбите.

Дизайн на усмивката

 • Дизайн на усмивката с помощта на компютър.
 • Специален софтуер симулира бъдещата усмивка.
 • Изработваме прогноза на вашите зъби като временни коронки от пластмаса или восък.
 • Вие може да се усмихнете и да видите вашата усмивка предварително, преди окончателното ви решение за нея!
 • Спестява се време, нерви и финанси.
 • Най добрият метод за предвиждане на усмивката ви.

Консултация на пациенти по интернет

Консултация и изработване на клиничен план на лечение с възможност за изпълнение в други клиники

Дентален туризъм с осигуряване на хотел, превоз, предварителна консултация за план на лечение, време на лечение и финансиране

Помощ при кредитиране за заплащане на лечение

Консултация и лечение само след записване на предварителен час

За Нас

Д-р Николай  Николов лекар по дентална медицина-ръководител на центъра

>Дипломиран специалист по протетична дентална медицина.

>Член на Международен Колеж на Зъбопротезистите в Сан Диего , Калифорния, САЩ

>Съучредител и бивш зам.председател  на Българска Академия по Естетична Стоматология

>Редактор на списание “My Smile”,

>Автор на  над 60 публикации  в наши специализирани списания.

>Лектор на специализирани конгреси и симпозиуми

>Дългогодишен ръководител е на практически курсове в сферата на съвременното зъболечение за зъболекари

>Посещава множество курсове и лекции у нас и в чужбина

>Автор на първата книга в България на тема дентална фотография ” Тайният живот на зъбите”..

>Съавтор в първото за България” Ръководство по дентална фотография”

>Ръководител  и основател на  център за следдипломно обучение на стоматолози „Dental Project” в гр. Пловдив.

>Един от създателите на фотографската концепция на конкурса за най-добър зъболекар на  България – ” Усмивка на годината”

>Съучредител и член   на Българско Сдружение по Медицинска Фотография

 

68553cff5e53ce42c7c7ec59f9b868f6753a13985ffa300b

У с м и в к и

Н о в о с т и

Корони от цирконий -съвременен метод на протезиране. Съществуват няколко системи за изработване на цирконий корони. При тях се получава изключителна прецизност и пасване към изпиления зъб. Освен постигане на естетичност, биологичната поносимост е сравнима с тази на естествения зъб. Цирконий е определено най здравият съвременен керамичен материал в денталната медицина познат досега. Короните от Цирконий се изработват на два етапа, като на първият се изработва кепе от Цирконий по метода на КАД-КАМ технологията от компютър и на вторият етап кепето се покрива с козметична керамична маса от зъботехник. Името Циркон произлиза от арабската дума Zargon което на арабски означава златен. Циркониевият Диоксид е случайно открит от германският химик Martin Heinrich Klaproth през 1789 година., по време на работа при изследвания върху скъпоценните камъни. Циркониевият Диоксид е използван по това време като отличен пигментиращ материал. Следващите години търсенето и развитието на Цирконий като биоматериал се развива бурно. Първото препоръчително използване на Цирконий като керамичен биоматериал е за нуждите на ортопедията и тазобедрените стави. През 1990 година е дадено началото на използване на Цирконий за ендодонтски щифтове и абътманти за имплантологията. Поради своите изключителни механични качества, естетичният си вид и биосъвместимост Цирконий се развива днес до един от най използваните материали в денталната индустрия. Цирконий  е широко навлезнал в денталната индустрия. Днес се изработват както единични корони от Цирконий така и цели подкови.  Като цяло Цирконий не изисква по сложни клинични процедури от останалите изцяло керамични системи. Всички тези факти сочат, че Цирконий с право може да се нарече Керамичната система на бъдещето.

 Фасетите представляват малки люспи, изработени по директен или индиректен метод .  Те всъщност представляват една много добра алтернатива за обличането на зъби в коронки. При коронките се налага да се изпилява целия зъб, при което той отслабва и се унищожава доста от зъбната структура. При фасетите това не е така, изпиляването е минимално и засяга единствено външната видима повърхност. Фасетите се изработват директно или индиректно. При директния метод фасетите се изработват от фотополимер.  При индиректния метод фасетите се изработват от порцелан. След като фасетите са готови, те се циментират трайно в устата на пациента. Резултатът е едно сигурно, трайно и високо естетично решение за по-красивата усмивка на пациента .  Порцелановите фасети имат трайност средно между 5 и 10 години. За по-добра и трайна усмивка, при изработени фасети е нужно да се носи шина през нощта, която има за цел запазването на фасетите от вредни навици. Също така, добрата орална хигиена винаги е била определяща за дълготрайността на естетичното лечение. Поради тази причина, при керамичните и директните композитни фасети профилактичните прегледи са задължителни два пъти годишно.  От ранните години в развитието на фасетите до сега еволюцията е огромна. В напредналите страни, и особено в Щатите, работата с фасети е вече рутинна. Разбира се, това не е традиционна и лека процедура, и с нея се занимават дентални лекари и зъботехници с подчертан стремеж към естетика и перфекционизъм в работата си. В България фасети се изработват от много години. Фасетите вече са утвърден и изпитан факт, способен да даде на всеки красотата, която търси за себе си. Еволюцията на тази изключителна и ефикасна технология продължава и днес. Няма да сбъркаме, ако кажем, че днес в света на естетика фасетите заемат трайно и непреходно място.

Поставяне на импланти.  При липса на корени и зъби в костта се поставя изкуствен първообраз на корена – имплант, най-често от титан, изчаква се традиционно да се остеоинтегрира за около три месеца и се протезира, т.е. върху имплантата се поставя изкуствен зъб. Съвременен и прецизен метод на лечение с висока степен на успеваемост. Необходима е една панорамна рентгенография за първоначален обзор на клиничната ситуация и последващо изследване на костта със скенер за определяне на обемната локализация на импланта. При нужда подготовката включва и диагностични модели, протетични стентове, хирургични стентове и панорамни снимки с водачи за поставяне на импланта. При успешна имплантация, имплантът е практически вечен и доброто протезиране съдейства за това. Понастоящем се предлагат десетки системи за имплантиране. Много от тях предлагат универсалност, някой са ограничени в показанията си. Имплантирането е една съвременна интервенция, която позволява запазването на костта, съседни здрави зъби и възстановяване на дефекта по един близо до природата начин.

Съвременната стоматология достигна своя връх с изработването на керамични корони от цирконии. Днес корони и мостове от керамика са най доброто, което може да намери един пациент търсещ супер усмивка. Изработени с помощта на компютър, циркониевите корони и фасети са точни и неразличими от природните зъби. Успоредно с това имплантатите и ортодонтията дадоха завидно ниво и база за тези който искат цялостна промяна. Думи като цирконии, керамика, фасети и имплантати днес не звучат чуждо. Дигитален дизайн на усмивката и възможността да видиш и почувстваш своята усмивка още преди да е окончателно готова е рязък скок в планирането и лечението. Ясно е , че думи като дизайн, компютър, керамика и имплантати ще станат мотото на бъдещата стоматология и това което всеки търсещ пациент трябва да намери.

 • 99_2-1024x906
 • PICT0203-1024x614
 • IMG_0159
 • MG_9405-1024x576

Код за отстъпка-УСМИВКА. При споменаването на този код, получавате еднократна отстъпка от 10% от цената обявена за една манипулация по ваш избор.