Курсове

Естетично зъбопротезиране

Курсът включва лекционна и практическа част. 

Засегнати са всички етапи в естетичното протезиране:

анамнеза, правилна комуникация с пациента и изясняване на очакванията му, информация за бъдещото лечение, като клинична и зъботехническа работа, информация за финансирането, подписване на нужните документи при лечението, изследвания, рентгенови снимки, скенер и ЯМР. Фотографиране, изработване на восъчен моделаж и прогностични конструкции. Първи временни конструкции, втори временни конструкции, моделиране на гингивата с помощта на временните конструкции. Отпечатъци в неподвижното протезиране, ретракция и подготовка на венечната стена.. Планиране на оклузията. Определяне на цвят, форма и хармония с лице. Фонетичен анализ. Изпиляване за изработване на изцяло керамични, метало керамични корони и фасети. Прагова и вертикална препарационна техника.  Комуникация с лабораторията. Проби необходими за финален изглед. Скелетни проби. Проби за оклузия. Проба с готови зъби, анализ на оклузия, фонетика и естетика и циментиране на конструкцията. Наставления и следващи посещения. Циментиране с различни видове цименти, технология. Корекции и често допускани грешки.