Курсове

Имплантология-хирургична и протетична част.

Курсът включва лекционна и практическа част.

Разгледани са следните аспекти в имплантологията:

История на имплантологията, видове имплантати според форма, дизайн, покритие и материал на изработка. Показания и противопоказания. Дентална терминология. Изследвания на пациента Обезболяване. Методики на имплантиране. Техники на шев в имплантологията. Разкриване на имплантати, протетично лечение. избор на формери, отпечатъци и методи. Избор на надстройки.  Снемаеми и неснемаеми протези върху имплантати. Импланти в естетическата зона. Оклузия върху имплантати. Тъканна регенерация. Синус лифт. Бариерни мембрани и костозаместители.  Репозиция на важни анатомични структкури. Анатомия в детайли за нуждите на имплантологията. Временни конструкции, като инструмент в имплантологията. Дигитална имплантология. Зд планиране и изпълнение.  Усложнения в имплантологията. Избягване на усложненията-профилактика на усложненията. Често допускани грешки. Лечение на усложнения в имплантологията. Подържане на имплантите.