Курсове

Консултации на колеги

Консултации на колеги по трудни протетични случаи. Цялостни естетични възстановявания. Отделни проблеми в лечението, като изпиляване, отпечатъци, протезиране върху имплантати, изработване на изцяло керамични корони и фасети. Оклузия. ТМД. Промяна във височината на захапка. Депрограмиране.  Заснемане за нуждите на докторантури, статии, презентации, монографии и клинични случаи. Консултации за закупуване на фотографска техника за нуждите на денталната фотография. Възможност за консултация или въвеждащо обучение при имплантологично лечение, като хирургична част и протезиране.