К

Л

Клинични консултации

Консултация на колеги, по трудни протетични случаи. Високо естетични цялостни реставрации. Протезиране в имплантологията с всички системи импланти. Лечение и протезиране с всички видоде корони, съвременни материали. Проблеми в отпечатъчна техника и техника на изпиляване, ажукстиране и циментиране. Оклузия и оклузални проблеми.

Консултация в областта на денталната фотография

Консултация при заснемане на клинични случаи. Докторантури. Монографии. Кандидатсване за работа в чужбина. Консултации при закупуване на комплекти за дентална фотография.

Курсове-практически и лекционни

Естетично протезиране
 • Дигитално планиране, дизайн
 • Временни конструкции
 • Изпиляване за изцяло керамични и метал върху порцелан корони,  циментиране
 • Дигитален и аналогов отпечатък
 • Определяне на цвят и форма и комуникация с лаборатория
 • Шини и шинираща терапия
 • Оклузия
 • Оклузални проблеми 
 • Работа с артикулатор и лицева дъга
 • Оклузия в детайли

 

Дентална фотография

 

 • История на фотографията
 • Технически аспекти, Експозиция
 • Фотоапарати, обективи, осветление
 • Светкавици
 • Интра и екстраорална фотография
 • Портретна фотография
 • Предметна фотография
 • Дигитален ремастеринг, съхранение, файлови формати
 • Клинични приложения на денталната фотография
 •  
Имплантология

 

 • История на имплантологията
 • Биология, физиология и невро рецепторен анализ на имплантно тъканен интерфейс
 • Анатомични структури
 • Техники на имплантиране
 • Хирургичен и протетичен протокол
 • Протезиране върху импланти
 • Отпечатъци
 • Фиксиране
 • Оклузия
 • Подържаща терапия
 • Усложнения

 

Новини за предстоящи курсове

Пишете ни за предстоящи курсове или организиране по ваше желание!

 • Курсовете са осигурени с всички необходими приспособления и материали

 • Организиране на лекционни или практически нива

 • Индивидуални курсове

 • Корпоративни курсове в клиники 

Дентална фотография-снимки

Книги по дентална фотография