К

Л
Клинични консултации

Консултация на колеги, по трудни протетични случаи. 

Консултация за изработката на естетични цялостни реставрации.

 Консултация при протезиране в имплантологията с всички системи импланти. 

Помощ за въвеждане в протезиране за всички системи импланти.

Помощ при лечение и протезиране с всички видоде корони, съвременни материали.

Насоки и трикове за планиране, документиране, препарация, временни конструкции, циментиране и продръжка. 

Проблеми в отпечатъчна техника и техника на изпиляване, ажукстиране и циментиране. 

Оклузия и оклузални проблеми.

КОНСУЛТАЦИИ  В  ОБЛАСТТА   НА   ДЕНТАЛНАТА  ФОТОГРАФИЯ

Консултация при заснемане на клинични случаи. 

Докторантури. 

Монографии. 

Кандидатстване за работа в чужбина. 

Консултации при закупуване на комплекти за дентална фотография.

Курс
Естетично протезиране
 • Дигитално планиране, дизайн
 • Временни конструкции
 • Изпиляване за изцяло керамични и метал върху порцелан корони,  циментиране
 • Дигитален и аналогов отпечатък
 • Определяне на цвят и форма и комуникация с лаборатория
 • Шини и шинираща терапия
 • Оклузия
 • Оклузални проблеми
 • Работа с артикулатор и лицева дъга
 • Оклузия в детайли

 

Курс
Дентална фотография

 

 • История на фотографията
 • Технически аспекти, Експозиция
 • Фотоапарати, обективи, осветление
 • Светкавици
 • Интра и екстраорална фотография
 • Портретна фотография
 • Предметна фотография
 • Дигитален ремастеринг, съхранение, файлови формати
 • Клинични приложения на денталната фотография
Курс
Имплантология

 

 • История на имплантологията
 • Биология, физиология и невро рецепторен анализ на имплантно тъканен интерфейс
 • Анатомични структури
 • Техники на имплантиране
 • Хирургичен и протетичен протокол
 • Протезиране върху импланти
 • Отпечатъци
 • Фиксиране
 • Оклузия
 • Подържаща терапия
 • Усложнения

 

 • Курсовете са осигурени с всички необходими приспособления и материали

 • Организиране на лекционни или практически нива

 • Индивидуални курсове

 • Корпоративни курсове в клиники